Vi er backbone 🦴 for mindre 🚀 virksomheder

Priverv er et dansk konsortium som sørger for stabilitet, balance og optimal drift i en række mindre virksomheder og startups i Norden.

Om konsortiet

Et konsortium der samler og faciliterer sikker drift.

Det er krævende at skabe en startup og drive virksomhed,- og det er ofte forbundet med usikkerhed og mangel på ressourcer. I Priverv ApS Konsortium agerer vi drifts- og mentorenhed for en række virksomheder, hvilket frigiver ressourcer til kerneopgaver, forretningsudvikling og andre salgsfremmende aktiviteter.

💼

Drift

Vi samler mindre virksomheder og startups under én juridisk enhed, hvilket forstærker økonomien for virksomheden, og for de øvrige parter i konsortiet.

🧠

Mentoring

Vi faciliterer mentorsparring, videndeling på tværs og hjælper med afklaring af forretningskritiske spørgsmål.

🎯

Fællesskab

Vi skaber en følelse af at have kollegaer, uden at have én eneste ansat. Det giver drive og skaber nye samarbejder.

✒️

Administration

Vi varetager drifts- og regnskabsopgaver, udarbejder dokumentation og sikrer et stærkt forretningsfundament.

🪑

Faciliteter

Vi stiller mødefaciliteter, flyverpladser og lagerplads til rådighed for samtlige af vores konsortiemedlemmer.

💻

Teknologi

Vi sikrer optimal drift af IT,- vi udvikler, og optimerer platforme som hjemmesider, webshops og lignende.

Vi består af en række vidt forskellige medlemmer, men arbejder som én samlet enhed.

Få mere viden om et par af vores konsortiemedlemmer.

InAble Wellbeing

InAble skaber gennem en smart medarbejder-målingsplatform en mere trivselsorienteret arbejdskultur, og gør det nemt at måle og optimere trivsel, arbejdsglæde og miljø.

Besøg inable.dk

Indhent ApS

Indhent finder tre tilbud og yder rådgivning i forbindelse med udvikling af hjemmesider, webshops og apps.

Besøg indhent.dk

Jobbot.dk

Jobbot er en smart ansøgningsbygger hvor du selv kan skrive, eller automatisk generere, en personlig ansøgning.

Besøg jobbot.dk