Priverv

Om oss

Sedan 2013 har vi utvecklat och drivit innovativa och banbrytande mjukvarulösningar. Vi har tagit ut produkter på marknaden som du kanske redan känner till, inklusive erbjudandeplattformen Indhent.dk och de anställdas välbefinnande verktyg SmartMTU. Våra produkter är olika, men gemensamt för dem alla är att de bidrar till en digital framtid.

Placeholder

Historik

Vår historia går tillbaka nästan 10 år. Det ursprungliga syftet var att utveckla välfungerande webbsidor för kunder på en helt ny marknad. Sedan dess har vi avancerat och idag arbetar vi främst med drift och utveckling av innovativa mjukvarulösningar.

Läs vår berättelse och se tidslinjen

Placeholder

Bakom namnet

Priverv etablerades med fokus på webbutveckling, för privat- och företagskunder, med viljan att "gå online". Av samma anledning valdes namnet Priverv, då namnet i sin enkelhet är en sammandragning av privat och företag. Nämligen Priverv och Erhverv, uttalas Pri-verv.

Placeholder

Produkter och tjänster

Vi driver och utvecklar ett antal olika webbplatser som du kanske redan känner till. Den gemensamma nämnaren för dem alla är att de är innovativa och ofta ganska unika.

Vi är bland annat kända för att stå bakom granskningsplattformen Vebstas.com, erbjudandeplattformen Indhent.dk och medarbetarverktyget SmartMTU.dk.

Logohistorik

2012 - 2015 2015 - 2016
2012 — 2015 2015 — 2016
2016 - 2018 2018 - 2020
2016 — 2017 2017 — 2020
2020 - nu
2020 — nu