Priverv

Om oss

Siden 2013 har vi utviklet og drevet innovative og banebrytende programvareløsninger. Vi har brakt produkter til markedet som du kanskje allerede kjenner til, inkludert tilbudsplattformen Indhent.dk og de ansattes velvære verktøy SmartMTU. Våre produkter er forskjellige, men felles for dem alle er at de bidrar til en digital fremtid.

Placeholder

Historikk

Vår historie går tilbake nesten 10 år. Det opprinnelige formålet var å utvikle velfungerende nettsider for kunder i et helt nytt marked. Siden den gang har vi avansert og i dag jobber vi primært med drift og utvikling av innovative programvareløsninger.

Les historien vår og se tidslinjen

Placeholder

Bak navnet

Priverv ble etablert med fokus på nettsideutvikling, for privat- og bedriftskunder, med ønske om å "gå på nett". Av samme grunn ble navnet Priverv valgt, da navnet i sin enkelhet er en sammentrekning av privat og næringsliv. Nemlig Priverv og Erhverv, uttales Pri-verv.

Placeholder

Produkter og tjenester

Vi driver og utvikler en rekke forskjellige nettsider som du kanskje allerede kjenner til. Fellesnevneren for dem alle er at de er innovative og ofte ganske unike.

Vi er blant annet kjent for å stå bak anmeldelsesplattformen Vebstas.com, tilbudsplattformen Indhent.dk og ansattes trivselverktøy SmartMTU.dk.

Logohistorikk

2012 - 2015 2015 - 2016
2012 — 2015 2015 — 2016
2016 - 2018 2018 - 2020
2016 — 2017 2017 — 2020
2020 - nu
2020 — nå